Home > The Tour of Ireland project > Tour of Ireland 6: A bar chat that ended in a new friendship

Tour of Ireland 6: A bar chat that ended in a new friendship

 

In chapter 6, Torsten Pamp takes us across the southern tip of Ireland to the Old Head Golf Links.

Tour_of_IrelandKillarney is the classic tourist regione with top parkland golf courses and Ring of Kerry, one of the most scenic roads with a fabulously beautifully laid out golf course with panoramic views. After a few trips here, we do as the Irish and take a break from golf and spend a day in the city centre.

In Ireland, you're never far from a pub.

In Ireland, you’re never far from a pub.

I sit down on a bar stool at the pub and get my beer. The man next to me nods and we start talking. After a few minutes, it’s time for the inevitable question:

– What are you drinking?

– Lager.

New glasses appear on the bar.

I had never seen the man before, but we share rounds of beer and the chat is about golf from the very first minute. When our better halves show up almost simultaneously, they immediately find another common denominator:

– You’re about to buy children’s clothing? I know a good shop just a short distance away that has a sale right now. Come along, I’ll walk you over.

The Irish couple was only on a two-day visit to the town and were supposed to drive home in the afternoon. But when women disappear, my new friend call home to the house, asking the nanny to stay another day. Then he called the hotel in Killarney and booked another night.

After a few more beers we had decided what was the best dining place in town.

The next day yet another amazing Irish experience is waiting: The Old Head.

The heath on the cliff

On the coast just south of Cork, a just over 60 meters high cliff points into the Atlantic Ocean, linked to Ireland only by a narrow ridge, not much wider than the road we drive on. Below us, the rock is pierced by caves, where the birds in the huge colonies fly straight through the mountain. The cutting edge is just large enough for the golf course to fit.

Old Head is a national monument and has always been a landmark for sailors. The modern lighthouse stands, while the remains of one from the 1500s as well as the remains of a medieval castle are in the soil.

For a rock, the top is unusually flat. But around the plateau the mountain dips nearly vertical toward the water.

– This is the most spectacular place I have ever seen for golf. You cannot hit a shot without seeing the ocean, says a rather complacent golf course architect Ron Kirby when we by chance run into him in the clubhouse.

American Golf Magazine has called the track a strong contender for Pebble Beach, without ruling for a winner.

Nine of the holes are along the cliffs that lead down to the sea.

— We are at sea, but this is no links course. Instead, it’s a genuine heathland course, says Kirby, but admits that he picked some ideas from the courses at Lahinch, Portmarnock and Cunningdale.

It takes some balls to complete the final hole of the round. We are going for a small green where on the tip of a cliff, hoping to put for eagle on the par-5. That we don’t make doesn’t really matter. The chance to try is fantastic.

Unfortunately, also the green fees are top notch. They’re too expensive if you consider that just across the Irish Sea, Nefyn in Wales has nine holes that are pretty similar at a price of one tenth of Old Head’s.

Next Stop: Dublin

Do you like this post? Please sign up to be notified when new posts are out. And please share this article with your friends by using the share buttons underneath.

[nsu-form]

Tour_of_Ireland

Barsnack gav nya vänner

Killarney är den klassiska turistorten med parkbanor i toppklass, Ring of Kerry en av de naturskönaste vägarna med en sagolikt vackert utlagd golfbana med panoramautsikt. Efter ett par resor hit gör vi som Irländarna – tar en spelfri dag inne i centrum.

Jag tränger mig in på en barstol på puben och får min öl. Mannen bredvid nickar mot mig och snacket är igång. Efter några minuter är det dags för den ofrånkomliga frågan:

– Vad dricker du?

– Lager.

Nya glas hamnar på bardisken.

Jag hade aldrig sett mannen förr, men vi bjuder varandra på öl och snacket går direkt in på golf. När våra respektive dyker upp nästan samtidigt hittar de omedelbart en annan gemensam nämnare:

– Skulle du handla barnkläder? Jag vet en bra affär bara en liten bit bort som har rea just nu. Kom, jag hänger med dit.

Det irländska paret var självt bara på ett tvådagars besök i stan och skulle kört hem på eftermiddagen. Men när kvinnorna försvinner ut ringer min nye vän hem till huset några mil norrut, får barnflickan att stanna kvar till nästa dag, ringer hotellet i Killarney och bokar en natt till.

Efter ett par öl till hade vi kommit fram till vad som var bästa middagsstället i stan.

Nästa dag väntar ännu en fantastisk irländsk upplevelse – The Old Head.

Heden  på klippan

Ron Kirby ritade banan som skulle bli Sveriges nationalbana i Stockholm. Den blev aldrig byggd. Det blev däremot The Old Head – på en av de mäktigaste golfplatser vi träffat på.

På kusten strax söder om Cork sticker en drygt 60 meter hög klippa ut i Atlanten, sammanlänkad med Irland bara genom en smal bergskam, inte mycket bredare än vägen vi kör på. Under oss är förbindelsen genombruten av grottor. De stora fågelkolonierna flyger rakt igenom berget. Själva klippudden är inte större än att det är precis att golfbanan får plats.

Old Head är i dag ett nationalmonument och har i alla tider varit ett landmärke för sjöfararna. Den moderna fyren står kvar, lämningarna av en från 1500-talet finns i jorden. Liksom resterna av ett medeltida slott.

För att vara en klippa är ovansidan ovanligt plan. Men runt platån stupar berget med nästan fritt fall mot vattnet.

– Det här är den mest spektakulära plats jag någonsin sett för golf. Du kan inte slå ett slag utan att se havet, säger en ganska belåten Ron Kirby när vi av en tillfällighet springer på honom i klubbhuset.

Amerikanska Golf Magazine har kallat banan en stark utmanare till Pebble Beach – utan att kora någon vinnare.

Nio av hålen går helt utmed stupen ner mot havet.

– Vi är vid havet, men det är ingen linksbana. I stället en äkta hedbana, säger Kirby men erkänner att han plockat en del idéer från banor som Lahinch, Portmarnock och Cunningdale.

Det går åt en del bollar på rundan. Vi satsar på att pricka green trots att den ligger på en klippspets och vi tar gärna chansen att snedda över avgrundsdjupen. Det skulle ju kunna betala sig och bli eagleputt på ett par 5. Att det inte gör det spelar egentligen inte alltför stor roll. Chansen att få prova sådana slag är fantastisk.

Tyvärr är greenfee i absolut toppklass – för dyrt om man tänker på att på andra sidan Irländska sjön, på Nefyn i Wales finns nio hål som är ganska likartade – till ett pris av tiondelen av Old Heads.

Next Stop: Dublin