Home > The Tour of Ireland project > Tour of Ireland 8: The boy’s dream come true

Tour of Ireland 8: The boy’s dream come true

Torsten Pamp’s Tour of Ireland expedition goes south from Dublin to Britta’s Bay, where he visits Pat Ruddy’s masterpiece.

Tour_of_IrelandThe fairy tale of The European and golf designer Pat Ruddy begins on Ireland’s west coast in the neighbourhood of Rosses Point.

In the 50’s, his father was a postmaster and a complete golf nut that had his own, three-hole putting green swept out at the post house’s backyard.

In the outskirts of the village there was an easy golf course. When the postmaster did not manage to get a four-ball together, he called his son Pat, who for a few hours were allowed to swop homework for golf.

Pat Ruddy, the son of the postmaster, became a golf writer, photographer and architect. Photo; Margaret Kallevig

Pat Ruddy, the son of the postmaster, became a golf writer, photographer and architect. Photo; Margaret Kallevig

— It was painful the times I saw dad’s head swing pass the school window and I was not being invited, Pat has described it.

It was not obvious there should be a golf course in the village. The landowner occasionally found that he needed the area for grazing, and drove off the golfers. On three occasions Pat had to join his father in his car going around the village gathering the village’s lawn mowers – before taking off to new lands. They needed three evenings to cut and fence a new path, so that it was protected from sheep and cows.

Pat became an absolutely golf nut. In the years to come it was a common sight seeing him riding his bike more that 30 kilometres to Sligo Golf Club, playing 36 or 54 holes and then ride home again.

That mapped out Pat Ruddy’s future. He became a golf reporter and photographer with the world as his work place, owner of golf publishing companies and eventually he became a golf architect.

— Everyone should ever own his or her own golf course, Pat Ruddy apparently said once.

And he practices what he preaches. When he got the chance to build his own course, he did so with a vengeance.

Just south of Dublin, he has given Britta’s Bay a Mona Lisa of golf. The European is a true masterpiece; a real links course between the dunes along the beach. With several bunkers deep as craters, supported by railroad sleepers. Seductive inviting, but you never know for what. The wind decides.

– A new Ballybunion, Charles Briscoe Knight of Golf International in London says.

The postmaster’s son no longer mows new greens. But if you are lucky you will meet him in the clubhouse. Or the postmaster’s grandchildren will meet you. For The European is still a family affair.

Next stop: The Heritage, the legacy from a building rush

Do you like this post? Please sign up to be notified when new posts are out. And please share this article with your friends by using the share buttons underneath.

[nsu-form]

Tour_of_IrelandPojkdrömmen blev verklighet

Sagan om The European och golfdesignern Pat Ruddy börjar egentligen på Irlands västkust i trakten av Rosses Point.

På 50-talet var pappan postmästare, totalt golfbiten med en egen tre håls puttinggreen framsopad på posthusets bakgård. Utanför byn fanns en enkel golfbana. När postmästaren inte fick ihop spelare till en fyrboll kallade han in sonen Pat, som för några timmar fick byta läxläsning mot golf.

— De var en pina de gånger jag såg pappas huvud gunga förbi utanför skolans fönster och inte bli inbjuden, har Pat beskrivit det.

Men golfbanan var ingen självklarhet i byn. Markägaren fick då och då för sig att han behövde området till bete och körde iväg golfarna. Tre gånger satt Pat i pappans bil när de åkte runt i byn och samlade ihop så många gräsklippare som fanns – innan det bar iväg till nya marker. Tre kvällar behövde de för att klippa fram en ny bana, inhägnad till skydd mot får och kor.

Pat blev naturligtvis rejält golfbiten. Så fast att man några år senare kunde se honom cykla drygt tre mil till Sligo golfklubb, spela 36 eller 54 hål och sen cykla hem igen.

Därmed var Pat Ruddys framtid utstakad – han blev golfreporter och fotograf med världen som arbetsplats, ägare till golfförlag och så småningom golfarkitekt.

— Alla borde någon gång äga sin egen golfbana.

Ska Pat Ruddy ha sagt. Och han lever som han lär. När han fick chansen att bygga en egen bana gjorde han det med besked.

Pat Ruddy has given Britta’s Bay a Mona Lisa of golf. The European is a true masterpiece; a real links course between the dunes along the beach. Photo: Margaret Kallevig

Pat Ruddy has given Britta’s Bay a Mona Lisa of golf. The European is a true masterpiece; a real links course between the dunes along the beach. Photo: Margaret Kallevig

Strax söder om Dublin har han gett Brittas Bay ett golfens Mona-Lisa. The European är ett riktigt mästerverk, en äkta links utlagd mellan sanddynerna längs stranden, med bunkrar som meterdjupa kratrar stöttade av järnvägsslipers. Förföriskt inbjudande, men du vet aldrig till vad. Vinden bestämmer.

— En ny Ballybunion, sa Charles Briscoe Knight på Golf International i London.

Postmästaren son klipper inte längre nya greener, men har du tur träffar du honom i klubbhuset. Eller blir du mött av postmästarens barnbarn. För på The European är golf fortfarande en familjeangelägenhet. 

Next stop: The Heritage, arvet efter byggruschen